TẠI SAO LẠI PHẢI REMOVE 1 NGƯỜI ĐÃ TỪNG ADD FB & NHỜ VẢ MÌNH NHƯNG H SUỐT NGÀY LẠI ĐI NÓI XẤU MÌNH

TẠI SAO LẠI PHẢI REMOVE 1 NGƯỜI ĐÃ TỪNG ADD FB & NHỜ VẢ MÌNH NHƯNG H SUỐT NGÀY LẠI ĐI NÓI XẤU MÌNH, GẶP NHAU CŨNG CHẲNG BIẾT CHÀO DÙ LÀ NGƯỜI NHỎ TUỔI ?WHY?
CỨ ĐỂ FRIEND ĐỂ HỌ BIẾT RẰNG LỜI NÓI CỦA HỌ CHẲNG ẢNH HƯỞNG GÌ ĐẾN CUỘC ĐỜI MÌNH.
THỜI BUỔI NÀY CÁI GÌ CŨNG CÓ THỂ DỄ DÀNG BIẾT,BIẾT RẤT NHANH VÀ RẤT RÕ ,NHƯNG BIẾT ĐIỀU THÌ KHÔNG PHẢI AI CŨNG BIẾT.
VÀ NẾU KHÔNG BIẾT NHỮNG ĐIỀU CĂN BẢN NHẤT VỀ ĐẠO ĐỨC THÌ ĐỪNG NGHĨ ĐẾN NHỮNG CHUYỆN CAO HƠN VÀ XA HƠN
Ps : Mỏi chân quá à , ngồi nghỉ chút rồi tiếp tục tung tăng nào ….

31 Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *