THẰNG ĂN ỐC NGƯỜI ĐỔ VỎ

THẰNG ĂN ỐC NGƯỜI ĐỔ VỎ
Ở đời lắm chuyện thị phi
Sếp ăn sạch Ốc, lính thì chịu thay
Nào ai biết được gian ngay
Cơ hàn đời lính kiếp này khổ thân!
Sếp nào cũng nói vì dân
Nguyện làm công bộc nghĩa ân một thời
Đến khi có chuyện động trời
Sếp lo phận sếp mặc đời trách chê?
Nghỉ hưu trả áo sếp về
Kiếm đầy ngân khố no nê bảy đời
Khổ thân phận lính chơi vơi
Triều đình luận tội ai thời hiểu cho?
Làm người ai chẳng biết lo
Sếp đừng tưởng đã qua đò là xong
Đời người ai chẳng ước mong
Nghỉ hưu phủi áo là xong tội tình!
Sếp mà mắc tội vô minh
Chắc chắn thần thánh nước mình chẳng tha
Đừng tưởng ăn Ốc mà qua
Thế nào cũng bị mang ra trảm đầu!!!
Bây giờ ai cũng nguyện cầu
Thương cho đời lính giơ đầu chịu thay
Triều đình phân xử gian ngay
Đúng người đúng tội dân này mới an.

2 Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *