Thấy bàn dân thiên hạ đang chơi trò #FacebookPubertyChallenge

Thấy bàn dân thiên hạ đang chơi trò #FacebookPubertyChallenge
Kiểu là post mấy tấm ảnh “Ngày ấy – Bây giờ” để xem thời gian đã giúp chúng ta đã “dậy thì” thành công hay thất bại.
Chơi là phải chơi lớn, up từ thời sơ khai lập địa chân thật đến từng chi tiết nó mới oách haha. Đính chính là làn da “Ấn Độ” và cái trán “Bác Hồ” vẫn theo tới giờ luôn hen.
Và đây, cô gái năm 1998-2005-2011 và cô gái của 2017. Bao nhiêu năm tiến hóa rồi rốt cuộc mình bao nhiêu tuổi vậy ta ?
À, dạ hình như em mười tám.

31 Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *