Thế là chia tay thêm 2 lớp 05

1 1 1  
Thế là chia tay thêm 2 lớp 05-2017. I’ll miss you guys too… but “những nụ cười tục tĩu”??? Seriously!!!
PS. Hình Class Solidarity day của Tạp Dịch (chủ đề: Sống Chung Với Mẹ Chồng & Người Phán Xử) và Ngọng (chủ đề: Hoa Hậu Ở Tù)
See Translation

8 Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *