Thơ dự thi của Hoàng Hữu Thào

Thơ dự thi của Hoàng Hữu Thào
Khi em vắng nhà
Tặng L
Mỗi bận em vắng nhà
Đêm căn phòng trống trãi
Nỗi nhớ trông vời vợi
Mình anh hóa buồn tênh
Em ơi thời chiến tranh
Thương nhớ vào khóe mắt
Nhớ trong cõi mông mênh
Anh nơi chiến trường xa
Em gái đảm quê nhà
Vầng trăng như xẻ nửa
Trĩu hai đầu nỗi nhớ
Những khốc liệt chiến trường
Nơi khói lửa phong sương
Những tháng ngày nghiệt ngã
Bốn mươi năm ròng rã
Nỗi nhớ tít hai đầu
Khi sương nhuốm bạc phau
Ta về thời son trẻ
Ai vắng nhà chả thế
Một mình cứ chống chênh
Đời có em và anh
Như đất trời mưa, nắng
Chiều thu 2011

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *