Tiếp về võ thuật

Tiếp về võ thuật!
Bàn về sở trường của mình nó hơi trái với quy tắc của người khiêm tốn như tôi. Tuy nhiên nay tôi phá lệ.
Về anh Võ sư Đoàn gì Châu, tôi đoán anh ấy có chút họ hàng hang hốc Đoàn gia Đại Lý với Nhất dương chỉ éo gì. Tuy nhiên, nhất chỉ của anh sao so với Ngũ chỉ của tôi. Hehe. Gì thì cũng gấp 5 lần đếch phét. Thế nên anh thua là tất yếu.
Còn về anh Vịnh Xuân Tây, tôi nói thẳng: môn Vịnh Xuân chả ra đếch, múa may như thằng khùng, vớ va vớ vẩn. Cả ngày tập với Mộc nhân chán bỏ cmnr. Như tôi, tập với Mỹ nhân kia kìa. Công lực tiến nhanh gấp bội. Vịnh Xuân thiên về nhập nội, nhưng món tôi tập nhập còn sâu bằng mấy ấy chứ ;)))
Nếu anh Kiệt thợ điện mà không ra mặt thi đấu thì hãy coi chừng. Rất có thể tôi sẽ có những quyết định táo bạo. Rất táo bạo các bạn ạ!
Ps: ảnh phân biệt Mỹ nhân và Mộc nhân.
See Translation

13 Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *