Tòa

Tòa. Kẻ tình nghi giết người có thể bị kết án tử hình nhưng xác nạn nhân thì vẫn chưa tìm thấy. Luật sư bào chữa quyết định dùng đòn cuối cùng:
– Tôi tuyên bố 1 tin động trời. Nạn nhân mất tích vẫn sống và sẽ bước vào ngay bây giờ!
Tất cả trong phòng đều quay ra cửa nhìn và đợi nhưng một lúc lâu không có ai bước vào. Lúc đó luật sư nói:
– Tôi đã bịa. Nhưng các vị hay chú ý là tất cả đều tin rằng nạn nhân còn sống. Hãy chú ý đến điểm này khi ra quyết định.
Bồi thẩm đoàn vào trong thảo luận phán quyết và cuối cùng đã ra phán quyết cao nhất. Luật sư tuyệt vọng:
– Sao có thể như vậy chứ? Tất cả các ngài đều quay đầu đợi nạn nhân bước vào cơ mà?
– Chúng tôi đều quay ra nhìn nhưng bị cáo thì không 😛