TRẮNG TV (series Trong Trắng) số tới nói chuyện về CHÓ

TRẮNG TV (series Trong Trắng) số tới nói chuyện về CHÓ !
(Trong Trắng là chuyên mục rất được ưa chuộng của Trắng : với những chia sẻ cảm xúc thực https://m.youtube.com/playlist… )
Mời các bạn quan tâm tới chủ đề lần này đăng ký tại đây để chúng tôi sắp xếp lên sóng:

Tôi cần 2 chủ đề, mỗi chủ đề có 2 góc nhìn quan điểm .
A. CHỦ ĐỀ 1: Chó rọ mõm hay không
A-1: Không ủng hộ
A-2: Có ủng hộ

B.CHỦ ĐỀ 2: Nuôi chó trong chung cư
B-1: Không ủng hộ
B-2: Có ủng hộ

Comment bên dưới theo cách:
“Tôi đăng ký , B-1 “