Trên thế giới này giờ có mỗi cậu là hay nhất đấy

Trên thế giới này giờ có mỗi cậu là hay nhất đấy. Cậu sống một mình, cậu chẳng cần bố con thằng nào, động vào cậu là cậu vác tên lửa doạ bắn, cậu không bắn được thì cậu ném bom nguyên tử, mà lỡ máy bay nó hết xăng thì cậu cho ô tô chở hoặc cho tàu ngầm chở đến chỗ nào gần biên giới cậu đốt ngòi nổ cho vui tai, cậu hay thật cả thế giới choáng cậu rồi.

2 Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *