Tuần này em hoãn nem chua Thanh Hoá nhà em vì có việc nên không thể chạy đôn đáo đi ship nem chóng mặt được em xin khất đến cuối tuần tới đảm bảo có nem hịn phục vụ cả nhà ạ

Tuần này em hoãn nem chua Thanh Hoá nhà em vì có việc nên không thể chạy đôn đáo đi ship nem chóng mặt được em xin khất đến cuối tuần tới đảm bảo có nem hịn phục vụ cả nhà ạ. Còn riêng khô gà nhà em lúc nào cũng có, em không lấy nhiều vì luôn để hết lấy đợt mới ăn cho ngon miệng khách của Ín thì lúc nào cũng yên tâm nhé, em bán hàng lâu dài không phải bán cho xong, bán 1,2 hôm rồi thôi ạ
Gà xé yêu thương 38k/100g
75k/200g
110k/300g
175k/500g
320k/1kg
Call: 01639834258
Ới để cuối tuần em được phục vụ các chế nào
See Translation

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *