Vipassana nghĩa là ” đúng như là”

Vipassana nghĩa là ” đúng như là” , quan sát sự vật, hiện tượng đúng như bản chất của nó, không phán xét, không nhận định, không gán lăng kính của mình vào…
Học cách sống với thực tại. Vipassana là một nghệ thuật sống, là một môn khoa học thực hành nghiên cứu, quan sát tâm và thân ta. Giúp ta thanh lọc tâm để ta sống an bình hơn, hoà hợp hơn, hạnh phúc hơn. Phương pháp thiền Vipassana là một phương pháp đơn giản và thực tiễn để đạt được an lạc thực sự cho tâm hồn và đưa đến một cuộc sống hạnh phúc và có ích. Vipassana có nghĩa là “nhìn thấy sự việc đúng như thật”. Đây là một tiến trình hợp lý để thanh lọc tâm bằng cách tự quan sát. Phương pháp thiền cổ truyền này đã được Đức Phật Thích Ca truyền dạy hơn 2500 năm trước tại Ấn Độ như một phương thuốc chữa căn bệnh khổ chung cho tất cả, không mang tính tôn giáo hay tông phái.
Tuyệt đối không có sự cải đạo. Mặc dù Vipassana là phương pháp do Đức Phật tìm ra, sự thực hành không chỉ giới hạn cho Phật tử. Nhiều người từ nhiều tôn giáo khác nhau đã hưởng được những lợi ích nhờ thiền Vipassana và thấy không có gì xung khắc với tín ngưỡng của họ.
Đây là một khóa thiền nội trú 10 ngày hoàn toàn miễn phí. Phương pháp thực hành sẽ được hướng dẫn tuần tự, tỉ mỉ trong suốt khóa thiền. Mọi phí tổn ăn ở đều do sự đóng góp thiện nguyện của những thiền sinh cũ. Sau khi đã hoàn tất ít nhất một khóa thiền 10 ngày và hưởng được những lợi ích an vui từ khóa thiền, các thiền sinh cũ có thể đóng góp để giúp cho những người khác cũng có được cơ hội tương tự.
https://www.dhamma.org/vi/
http://www.vn.dhamma.org/thien-vipas…/thien-vipassana-la-gi/
http://www.vn.dhamma.org/category/khoa-thien/vietnam/
See Translation

13 Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *