VÔ ĐỀ

VÔ ĐỀ
Đang nghèo ái lại bước đèo ngang
Sàng quẹo chân đi ngấm sẹo quàng
Tảng đá duyên đau sầu đả táng
Hoa vàng nghĩa úa tủi hòa vang
Bậu lê gót bước mi bâu lệ
Chàng nói muôn câu chữ chói nàng
Bện cánh tình buồn vào cạnh bến
Tàu mang nỗi khổ vấn màu tang
20/05/2017- Đào Mạnh Hà
————- HỌA—————-
ĐÔ… VỀ. ( * )
Dang ngọc ai tìm đến dọc ngang.
Sàng Quan (**) ngóc ngách bởi san quàng.
Lảng tờ ngớ ngọng như lờ tảng.
Hang vét âm thầm tưởng hét vang.
Mệ lắt leo đau… Sầu mắt lệ.
Màng nơ chõi nhịp… Bước mơ nàng.
Đến bò cũng đợi con đò bến.
Khang tách qua thuyền lữ khách tang.
Sáng… 21.5.2017
TMH.
(*)…Dollảr…
(**)..Quan sàng xê(*)

30 Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *